Välkommen till Fertilitetscentrum Stockholm

Fertilitetscentrum Stockholm är en privat klinik med specialistkunskaper inom fertilitetsutredningar och IVF. Med vår långa erfarenhet vet vi att alla är unika och behöver individuell behandling. Detta gäller både det medicinska och det personliga omhändertagandet för att uppnå bästa möjliga resultat. Välkomna!

Fertilitetscentrum Stockholm är en del av IVF Sverige som består av en grupp fertilitetskliniker samt ett forskningsbolag i Sverige, Norge och på Island som är verksamma under namnen Fertilitetscentrum och IVF-kliniken. Vi har under lång tid funderat på hur vi bättre kan förmedla att vi är Nordens ledande företag

Läs mer

Sedan den 1 april utför vi insemination med donerade spermier även på ensamstående kvinnor.

Läs mer

Vi är den första fertilitetskliniken i Norden att bli HBTQ-certifierade!

Läs mer

Från den 1 oktober 2016 har vi avtal med Stockholms Läns Landsting för fertilitetsutredningar vilket innebär att det inte krävs remiss för att göra en fertilitetsutredning hos oss och att vanlig besöksavgift gäller. Från och med den 1 januari 2017 kan vi också via vårdvalet i Stockholms läns landsting erbjuda IVF-behandling till vanlig patientavgift (remiss krävs). Det innebär att vi kan ta emot patienter för fertilitetsutredning och om den visar att IVF-behandling är nödvändig så kan patienterna själva välja den IVF-klinik (med Landstingsavtal)  där den önskar att göra sin behandling. Om du längtar efter barn och vill göra en fertilitetsutredning eller redan har en remiss för IVF är du varmt välkommen att kontakta oss.

Läs mer